Vækstudvalget - Nedlagt

Nedsat af Byrådet den 28. oktober 2013 og nedlagt den 29. februar 2016. Forankret i Center for Erhverv, Politik og Organisation.

Formål

Rådgive Økonomiudvalg og Byråd i forhold til lokal, regional og national vækst. Særligt fokus på:

 • at styrke erhvervs- og befolkningsudviklingen,
 • at styrke de særlige nordsjællandske værdier og miljøet, så Nordsjælland også fremover er attraktiv for virksomheder, borgere og turister til gave for resten af regionen.

Arbejdet evalueres ved udgangen af 2015 og 2017.

Udvalget blev nedlagt ved Byrådsbeslutning den 29. februar 2016.

Medlemmer

 • Jan Boye Rasmussen, direktør Elplatek – formand
 • Kent Bergenholz, direktør Trelleborg Sealing Solution – Næstformand
 • Johannes Hecht-Nielsen, byrådsmedlem (V)
 • Anders Drachmann, byrådsmedlem (C)
 • Henrik Møller, Byrådsmedlem (A)
 • Jan Ryberg, Byrådsmedlem (L)
 • Mikkel Søby, Udvikling Nord
 • Kirsten Toxværd, Detailhandelsforeningen
 • Peter Kay Mortensen (LO)
 • Annette Sørensen, direktør Visit Nordsjælland
 • Ole Larsen, direktør Bavarian Nordic
 • Pia Lynggaard, centermanager Bycentret Helsingør
 • Ken Torpe Cristoffersen, Partner, WCT advokaterne/Tidl. Erhvervs- og Industriforeningen
 • Ilse Jacobsen, direktør Ilse Jacobsen Hornbæk

Sekretær for udvalget: Birgit Johns Nielsen, Center for Erhverv, Politik og Organisation, Team Erhverv