Klimaudvalget

Nedsat af Byrådet den 27. januar 2020. Forankret i Center for By, Land og Vand.

Formål

Udvalgets opgave er at afdække og drøfte muligheder og lokale virkemidler, der kan reducere borgere og virksomheders udledning af klimagasser, herunder i relation til:

 • Boliger og bygninger
 • Privat persontransport
 • Kollektiv transport
 • Sammentænkning af transportformer
 • Tung transport (>3,5 tons)

Udvalget holder 2-3 møder om året.

Udvalget skal i sit arbejde sikre en involvering af borgere, ved at holde mindst et åbent møde.

Udvalget reference til By-, Plan- og Miljøudvalget.

Udvalget skal afrapportere i form af et lokalt virkemiddelkatalog for Helsingør Kommune inden sommerferien 2021.

Medlemmer

Udvalget har højst 16 medlemmer:

 • 3 medlemmer fra de politiske partier i byrådet – 1 fra hver valgblok samt formanden for By-, Plan og Miljøudvalget.
 • 1 medlem fra Erhvervs- og industriforeningen
 • 1 medlem fra Movia
 • 1 medlem fra DN
 • 1 medlem fra FDM
 • 1 medlem fra regionen (Copenhagen Electric)
 • 1 medlem fra Forsyning Helsingør
 • 1 medlem fra Rådet for Grøn Omstilling
 • 1 medlem fra Fagbevægelsens Hovedorganisation
 • 1 medlem fra Ingeniørforeningen (IDA)
 • 1 medlem fra Dansk byggeri Nordsjælland
 • 1 medlem fra CONCITO
 • 1 medlem fra Synergi
 • 1 medlem fra Ungerådet

Administrative medlemmer: 

 • Teknisk Direktør Kim Jørgensen/Centerchef Pia Holm Nielsen
 • Karen Marie Pagh Nielsen, evt. sammen med en studentermedhjælper.
 • Centerchef Michael Christensen kan deltage ad hoc

Formand for udvalget er Daniel Boalth Petersen (A).

Udvalget kan i sit arbejde inddrage eksterne oplægsholdere.

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk