Ansøgning om optagelse på grundlisten

Hvis du ønsker at være nævning eller domsmand ved by- eller landsretten, skal du søge om at komme med på grundlisten ved at udfylde formularen.

For at blive nævning eller domsmand (lægdommer) skal du opfylde en række krav. Bl.a. skal du:

  • bo i kommunen og være født efter 1949
  • være dansk statsborger og være god til at tale og forstå dansk
  • ikke være blind eller svagtseende eller høre dårligt.

Klik ude til højre og læs mere om den ansvarsfulde opgave som lægmand og hvad det yderligere kræver af dig.

Ansøgningsfristen er udløbet.

Grundlisten gælder for en periode på 4 år fra 1. januar 2016-31. december 2019.

Grundlisteudvalget skal i henhold til Persondatalovens §§ 28 og 29 orientere dig om, at hvis du indsender en ansøgning om optagelse på grundlisten, vil Grundlisteudvalget behandle de oplysninger, du selv afgiver i ansøgningen (navn, personnummer, adresse, stilling, uddannelse etc.), og kontrollere disse oplysninger ved opslag i cpr-registeret.
Oplysninger om navn, personnummer, adresse og stilling videregives til præsidenten for Østre Landsret, hvis du optages på grundlisten. Præsidenten for Østre Landsret indhenter en udtalelse i Kriminalregistret.
For at blive optaget som nævning eller domsmand skal man være uberygtet. Præsidenten for landsretten vurderer konkret, hvilke straffe der medfører, at en person ikke kan siges at være uberygtet.


Vejledning til domsmænd og nævninge

Formålet med vejledningen er at orientere dig om, hvad der foregår i de sager, hvor der medvirker lægdommere og i den forbindelse især at gøre dig bekendt med, hvilke opgaver der er pålagt dig som lægdommer, når forhandlingerne i retssalen er afsluttet.

Link til domstol.dk

Center for Erhverv, Politik og Organisation

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: epo@helsingor.dk