Idræts- og Fritidsforum

Forummet rådgiver kommunen i spørgsmål vedrørende den frie folkeoplysende virksomhed.

Formål og lovgrundlag

Udvalgets formål er, at rådgive Helsingør Kommunes Sundheds- Idræts- og Fritidsudvalget.

Udvalget rådgiver i spørgsmål vedrørende den frie folkeoplysende virksomhed samt fremme synspunkter om det samlede idræts- og fritidslivs ønsker og behov.

Udvalget skal endvidere styrke samarbejdet mellem idræts- og fritidslivets råd og interesseorganisationer samt fremme fælles indsatser og initiativer i foreningslivet jf. Helsingør Kommunes Idræts- og Fritidspolitik.

Idræts- og Fritidsforums opgaver

Liste over forummets opgaver.

Idræts- og Fritidsforum er høringspart i – og kan stille forslag til:

  • ændringer, udvikling samt udmøntning af Idræts- og Fritidspolitikken.
  • budget samt fordeling af beløbsrammer for idræts- og fritidsområdet.
  • de overordnede rammer for fordeling af tilskud, herunder gebyrordning.
  • de overordnede rammer for fordeling – og udlån af kommunale lokaler.


Idræts- og Fritidsforum kan træffe beslutning om:

  • tildeling af støtte fra den lovpligtige udviklingspulje til foreninger og selvorganiserede grupper.
  • indsendelse af foreningsindberetning.
  • afgrænsning mellem folkeoplysningslovens to foreningstyper.
  • godkendelse af foreninger jævnfør bestemmelserne i folkeoplysningsloven.

Samlede politikker

"Vores Vej" er en samling af alle politikker for Helsingør Kommune. 

Gå til samlede politikker i Helsingør Kommune

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab

Stengade 72
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: kumit@helsingor.dk