Idræts- og Fritidsforum

Forummet rådgiver kommunen i spørgsmål vedrørende den frie folkeoplysende virksomhed.

Formål og lovgrundlag

Udvalgets formål er, at rådgive Helsingør Kommunes Sundheds- Idræts- og Fritidsudvalget.

Udvalget rådgiver i spørgsmål vedrørende den frie folkeoplysende virksomhed samt fremme synspunkter om det samlede idræts- og fritidslivs ønsker og behov.

Udvalget skal endvidere styrke samarbejdet mellem idræts- og fritidslivets råd og interesseorganisationer samt fremme fælles indsatser og initiativer i foreningslivet jf. Helsingør Kommunes Idræts- og Fritidspolitik.

Idræts- og Fritidsforums opgaver

Liste over forummets opgaver.

Idræts- og Fritidsforum er høringspart i – og kan stille forslag til:

  • ændringer, udvikling samt udmøntning af Idræts- og Fritidspolitikken.
  • budget samt fordeling af beløbsrammer for idræts- og fritidsområdet.
  • de overordnede rammer for fordeling af tilskud, herunder gebyrordning.
  • de overordnede rammer for fordeling – og udlån af kommunale lokaler.


Idræts- og Fritidsforum kan træffe beslutning om:

  • tildeling af støtte fra den lovpligtige udviklingspulje til foreninger og selvorganiserede grupper.
  • indsendelse af foreningsindberetning.
  • afgrænsning mellem folkeoplysningslovens to foreningstyper.
  • godkendelse af foreninger jævnfør bestemmelserne i folkeoplysningsloven.

Ændret drift grundet corona-virus
Vær opmærksom på at driften fortsat kan være ændret
Få overblikket over ændringer
Samlede politikker

"Vores Vej" er en samling af alle politikker for Helsingør Kommune. 

Gå til samlede politikker i Helsingør Kommune

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab

Stengade 72
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: kumit@helsingor.dk