Formål og lovgrundlag

Udvalgets formål er, at rådgive Helsingør Kommunes Sundheds- Idræts- og Fritidsudvalget.

Udvalget rådgiver i spørgsmål vedrørende den frie folkeoplysende virksomhed samt fremme synspunkter om det samlede idræts- og fritidslivs ønsker og behov.

Udvalget skal endvidere styrke samarbejdet mellem idræts- og fritidslivets råd og interesseorganisationer samt fremme fælles indsatser og initiativer i foreningslivet jf. Helsingør Kommunes Idræts- og Fritidspolitik.