Idræts- og Fritidsforums opgaver

Liste over forummets opgaver.

Idræts- og Fritidsforum er høringspart i – og kan stille forslag til:

  • ændringer, udvikling samt udmøntning af Idræts- og Fritidspolitikken

  • budget samt fordeling af beløbsrammer for idræts- og fritidsområdet

  • de overordnede rammer for fordeling af tilskud, herunder gebyrordning

  • de overordnede rammer for fordeling – og udlån af kommunale lokaler


Idræts- og Fritidsforum kan træffe beslutning om:

  • tildeling af støtte fra den lovpligtige udviklingspulje til foreninger og selvorganiserede grupper

  • indsendelse af foreningsindberetning

  • afgrænsning mellem folkeoplysningslovens to foreningstyper

  • godkendelse af foreninger jævnfør bestemmelserne i folkeoplysningsloven