Medlemmer af Idræts- og Fritidsforum

Oversigt over de udpegede medlemmer

Anders Glargaard

Udpeget af Folkeoplysningens Samråd

Betina Svinggaard

Udpeget af Helsingør Byråd - uden stemmeret

Catharina Bengtsson

Børne- og Ungeorganisationernes Fællesråd

Frank Jensen

Udpeget af Idrætsrådet

Katrine Vendelbo Dencker

Udpeget af Helsingør Byråd - uden stemmeret

Michael Malmquist

Udpeget af Idrætsrådet

Preben Frederiksen

Udpeget af Kulturelle- og øvrige foreninger