Medlemmer af Idræts- og Fritidsforum

Oversigt over de udpegede medlemmer

Betina Svinggaard

Udpeget af Helsingør Byråd - uden stemmeret

Carsten Lind Olsen

Suppleant (Børne- og Ungdomsorganisationernes Fællesråd)

Catharina Bengtsson

Børne- og Ungeorganisationernes Fællesråd

Frank Jensen

Udpeget af Idrætsrådet

Jan Ryberg

(Helsingør Byråd (L))

Lars Wiinblad

Kulturelle og øvrige foreninger

Nina Uhland

Suppleant (Aftenskolernes Samråd)

Richard O'Dwyer

Udpeget af Idrætsrådet

Sanne Bergsaker

Suppleant (Kulturelle og øvrige foreninger)

Ulrik Schou

Aftenskolernes Samråd