Idrætsrådet

Rådet rådgiver Helsingør Kommune i idrætspolitiske spørgsmål.

Idrætsrådets opgaver

Læse om Idrætsrådets opgaver.

Idrætsrådet har til opgave, at:

  • agere høringspart i politikker og planer med særlig betydning for idrætsområdet

  • stille forslag til konkret udmøntning af aktivitets- og materialetilskud tilknyttet idrætsområdet

  • stille forslag til fordeling af støtte til eliteidræt- og talentudvikling i forhold til Helsingør Kommunes elitestøttekoncept

  • understøtte en fælles strategi for talentudvikling i samarbejde med skole og uddannelsesinstitutioner

  • understøtte og beslutte klubudviklingsforløb

  • understøtte og beslutte uddannelsesforløb for trænere, instruktører og ledere

  • udvikle idéer med fokus på idræt, foreningsliv og sundhedsfremme

  • deltage med repræsentanter i Idræts- og fritidsforum

  • deltage i komité for uddeling af idrætspriser i forbindelse med Sportsgalla

  • fremme mulighederne for frivillig hjælp til større idrætsbegivenheder

Lovgrundlag og formål

Rådet skal rådgive det til enhver tid siddende fagudvalg i idrætspolitiske spørgsmål.

Rådet rådgiver og fremmer synspunkter mellem idrætsforeninger og fagudvalg om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører bredde- og eliteidræt.

Rådet skal endvidere styrke samarbejdet mellem breddeidræt og eliteidræt samt fremme indsatser og initiativer indenfor idrætsområdet jf. Helsingør Kommunes Idræts- og Fritidspolitik.

Samlede politikker

"Vores Vej" er en samling af alle politikker for Helsingør Kommune. 

Gå til samlede politikker for Helsingør Kommune

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab

Stengade 72
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: kumit@helsingor.dk