Idrætsrådet

Rådet rådgiver Helsingør Kommune i idrætspolitiske spørgsmål.

Idrætsrådets opgaver

Læse om Idrætsrådets opgaver.

Idrætsrådet har til opgave, at:

  • agere høringspart i politikker og planer med særlig betydning for idrætsområde.
  • stille forslag til konkret udmøntning af aktivitets- og materialetilskud tilknyttet idrætsområdet.
  • stille forslag til fordeling af støtte til eliteidræt- og talentudvikling i forhold til Helsingør Kommunes elitestøttekoncept.
  • understøtte en fælles strategi for talentudvikling i samarbejde med skole og uddannelsesinstitutioner.
  • understøtte og beslutte klubudviklingsforløb.
  • understøtte og beslutte uddannelsesforløb for trænere, instruktører og ledere.
  • udvikle idéer med fokus på idræt, foreningsliv og sundhedsfremme.
  • deltage med repræsentanter i Idræts- og fritidsforum.
  • deltage i komité for uddeling af idrætspriser i forbindelse med Sportsgalla.
  • fremme mulighederne for frivillig hjælp til større idrætsbegivenheder.

Lovgrundlag og formål

Rådet skal rådgive det til enhver tid siddende fagudvalg i idrætspolitiske spørgsmål.

Rådet rådgiver og fremmer synspunkter mellem idrætsforeninger og fagudvalg om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører bredde- og eliteidræt.

Rådet skal endvidere styrke samarbejdet mellem breddeidræt og eliteidræt samt fremme indsatser og initiativer indenfor idrætsområdet jf. Helsingør Kommunes Idræts- og Fritidspolitik.

Samlede politikker

"Vores Vej" er en samling af alle politikker for Helsingør Kommune. 

Gå til samlede politikker i Helsingør Kommune

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab

Stengade 72
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: kumit@helsingor.dk