Idrætsrådets opgaver

Læse om Idrætsrådets opgaver.

Idrætsrådet har til opgave, at:

  • agere høringspart i politikker og planer med særlig betydning for idrætsområdet

  • stille forslag til konkret udmøntning af aktivitets- og materialetilskud tilknyttet idrætsområdet

  • stille forslag til fordeling af støtte til eliteidræt- og talentudvikling i forhold til Helsingør Kommunes elitestøttekoncept

  • understøtte en fælles strategi for talentudvikling i samarbejde med skole og uddannelsesinstitutioner

  • understøtte og beslutte klubudviklingsforløb

  • understøtte og beslutte uddannelsesforløb for trænere, instruktører og ledere

  • udvikle idéer med fokus på idræt, foreningsliv og sundhedsfremme

  • deltage med repræsentanter i Idræts- og fritidsforum

  • deltage i komité for uddeling af idrætspriser i forbindelse med Sportsgalla

  • fremme mulighederne for frivillig hjælp til større idrætsbegivenhederCenter for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab

Stengade 72
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: kumit@helsingor.dk