Medlemmer af Idrætsrådet

Se hvem der er udpeget til Idrætsrådet.

Udpegning til Idrætsrådet sker for en 2-årig periode. Udpegningen finder sted senest 1. marts i lige år.
Idrætsrådet består af 12 udpegede medlemmer fra følgende områder:

Allan Jørgensen

Helsingør Eliteidræts Akademi, Idrætslinjen
uden stemmeret

Birthe Steenberg

Helsingør IF Atletik
Repræsentant for idrætsforeninger repræsenterer de nuværende satsningsidrætter. Udpeges af interesseorganisation.

Finn Moseholm

FC Helsingør
Repræsentant for eliteidrætsklubber. Repræsenterer de nuværende satsningsidrætter. Udpeget af Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget.

Frank Jensen

Helsingør Sports Union
Repræsentant for idrætsforeninger. Udpeges af interesseorganisation.

 

Hans Henrik Schmidt

Leder af Helsingør Kommunes Idrætsanlæg
Uden stemmeret

Jesper Hviid

Helsingør Golf Klub
Repræsentant for idrætsforeninger, der også har handicapidræt som aktivitet.
Udpeget af interesseorganisation.

Kitt Montell

Espergærde IF Gymnastik
Repræsentant for eliteidrætsklubber. Repræsenterer andre idrætsgrene med eliteniveau. Udpeget af Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget.

Mette Lene Jensen

Helsingør Byråd
Uden stemmeret

Michael Malmquist

Helsingør Sports Union
Repræsentant for idrætsforeninger. Udpeges af interesseorganisation.

Peter Poulsen

Helsingør Byråd
Uden stemmeret

Piet Petersen

Indsigt i eliteidræt og erhvervsforhold
Udpeget af Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget.

Trine Bay

Hornbæk IF Håndbold
Repræsentant for idrætsforeninger
Udpeges af interesseorganisation.Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab

Stengade 72
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: kumit@helsingor.dk