Medlemmer af Idrætsrådet

Se hvem der er udpeget til Idrætsrådet.

Udpegning til Idrætsrådet følger Byrådsperioden. Medlemmerne indgår i Idrætsrådet fra 1. januar efter konstitueringen.
Idrætsrådet består af 12 udpegede medlemmer fra følgende områder:

Allan Jørgensen

Helsingør Eliteidræts Akademi, Idrætslinjen
uden stemmeret

Dorthe Hietala

Eliteidræt

Udpeget af Eliteidrætsudvalget.

Frank Jensen, næstformand

Helsingør Sports Union
Repræsentant for idrætsforeninger. Udpeges af interesseorganisation.

 

Hans Henrik Schmidt

Leder af Helsingør Kommunes Idrætsanlæg
Uden stemmeret

Lisa Drevsholt

Helsingør Sports Union
Repræsentant for idrætsforeninger. Udpeges af interesseorganisation.

Niels Fiil Hildebrandt

Helsingør Handicap Svømning
Repræsentant for idrætsforeninger, der også har handicapidræt som aktivitet.
Udpeget af interesseorganisation.

Per Tærsbøl

Helsingør Byråd
Uden stemmeret

Peter Poulsen

Helsingør Byråd
Uden stemmeret

Piet Petersen

Indsigt i eliteidræt og erhvervsforhold
Udpeget af Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget.

Richard O Dwyer, formand

Helsingør Sports Union
Repræsentant for idrætsforeninger. Udpeges af interesseorganisation.

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab

Stengade 72
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: kumit@helsingor.dk