Integrationsrådet

Integrationsrådets opgave er at rådgive Byrådets politikere i spørgsmål, der handler om integration og etniske minoriteter.

 • Rådets skal medvirke til, at Byrådets integrationsindsats er effektiv og sammenhængende og fremmer etnisk ligestilling.

 • Integrationsrådet skal arbejde for at skabe gensidig forståelse og respekt mellem etniske minoriteter og øvrige borgere.

 • Integrationsrådet er bindeleddet mellem Helsingørs flygtninge og indvandrere og Byrådet i tilrettelæggelsen af kommunens generelle integrationspolitik.

 • Integrationsrådet skal høres i sager, der vedrører etniske minoriteter i Helsingør Kommune

 • Integrationsrådet kan på eget initiativ afgive udtalelser om kommunens integrationsindsats

 • Integrationsrådet kan stå for arrangementer, der fremmer integration og medborgerskab.

Medlemmer af Integrationsrådet

Helsingør Kommunes Integrationsråd er valgt/udpeget for perioden 2014-2017

Formand
Tawfik Jelal Tawfik
E-mail: tawfik_nerway@hotmail.com 
Telefon: 42 22 14 21

Næstformand
Carol Krogstrup

Øvrige medlemmer
Azubuike Augustine Ukomadu
Begüm Cakmam
Colette Feza Kitupa Feruzi
Dragan Milenkovic
Hüdaverdi Kilic
Ilker Eser
Natasa Vilusic
Zeki Kibar

Suppleanter
Priscila Lützhøft
Abdelwahid Mestasi
Mamet Nordvang Naghdiani

Tilforordnet fra Byrådet - uden stemmeret
Duygu A. Ngotho
Philip Læborg

Udpeget fra boligområderne, Områdesekretariatet
Dorthe Qwist Greve

Udpeget fra Center for Job og Uddannelse
Birgitte Kongsted

Sekretær for Integrationsrådet
Kit Jørgensen, Center for Kultur, Idræt og Byudvikling
E-mail: integrationsraadet@helsingor.dk
Telefon: 25 31 32 16

Støtte fra Integrationsrådet

Det er muligt at ansøge Integrationsrådet om støtte til projekter, aktiviteter og arrangementer.

En ansøgning skal:

 1. Understøtter et aktivt medborgerskab for borgere med etnisk minoritetsbaggrund – herunder deltagelse i foreningslivet og i lokale demokratiske fora.

 2. Understøtter tosprogede børn og unges forudsætninger for et aktivt medborgerskab, herunder at tosprogede børn og unge klarer sig på lige fod med andre børn og unge i grundskole og ungdomsuddannelse.

 3. Skaber dialog mellem borgere på tværs af herkomst og religion

Hent ansøgningsskema til Integrationsrådet

Ansøgninger indsendes til Integrationsrådet, integrationsraadet@helsingor.dk

Integrationsrådet behandler løbende ansøgninger.
Deadlines i 2015 er to uger før mødet. Se mødedatoer under mødeplan

 

Mødeplan for Integrationsrådet

Mødeplan for Integrationsrådet i 2017. Møderne er ikke offentlige tilgængelige.

 • Torsdag den 2. februar. Møde i Integrationsrådet
 • Onsdag den 5. april. Fællesmøde med Beskæftigelsesudvalget
 • Tirsdag den 13. juni. Møde i Integrationsrådet
 • Torsdag den 7. september. Møde i Integrationsrådet
 • Tirsdag den 12. december. Møde i Integrationsrådet


Politiker Web

Du kan læse dagsordner og referater fra Integrationsrådet på Politiker Web

Gå til Politiker Web

Integrationsrådet

E-mail: integrationsraadet@helsingor.dk