Integrationsrådet

Integrationsrådets opgave er at rådgive Byrådets politikere i spørgsmål, der handler om integration og etniske minoriteter.

  • Integrationsrådet skal medvirke til, at Byrådets integrationsindsats er effektiv og sammenhængende og fremmer etnisk ligestilling.
  • Integrationsrådet skal arbejde for at skabe gensidig forståelse og respekt mellem etniske minoriteter og øvrige borgere.
  • Integrationsrådet er bindeleddet mellem Helsingørs flygtninge og indvandrere og Byrådet i tilrettelæggelsen af kommunens generelle integrationspolitik.
  • Integrationsrådet skal høres i sager, der vedrører etniske minoriteter i Helsingør Kommune.
  • Integrationsrådet kan på eget initiativ afgive udtalelser om kommunens integrationsindsats.
  • Integrationsrådet kan stå for arrangementer, der fremmer integration og medborgerskab.

Besøg Integrationsrådet på Facebook

Medlemmer af Integrationsrådet

Helsingør Kommunes Integrationsråd er valgt/udpeget for perioden 2018-2021

Carol Pimer Krogstrup, formand: integrationsraadet@helsingor.dk

Kit Jørgensen, sekretariatet: kjo@helsingor.dk eller tlf. 25 31 32 16

Valgte medlemmer:

 

Mohammad Kamel

Valgt medlem

Azad Roni Kanat

Valgt medlem - næstformand

Carol Pimer Krogstrup

Valgt medlem - formand

Jens Frimodt-Møller

Valgt medlem

Aline Temerloglou Monteiro Damgaard

Valgt medlem

   

Suppleanter (valgte medlemmer):

Rana Mowafak Fayoumi

1. suppleant

Colette Feza Kitupa Feruzi

2. suppleant

Sabri Karatus

3. suppleant

Aishah Mohd Yatim

4. suppleant

   

Udpegede medlemmer:

 

Leise Theilgaard

Daglig Pædagogisk Leder Snekkersten Skoledistrikt, Center for Dagtilbud og Skoler

Lars Trap

Leder, Team Integration, Center for Job, Borgerservice og Teknologi

Dorthe Q. Greve

Leder af Helhedsplanen

Jørgen Busch

Helsingør Sports Union

   

Tilforordnede politikere:

 

Duygu N. Aydinoglu

Byrådsmedlem udpeget fra Børne- og Ungeudvalget. 

Kristina Kongsted

Byrådsmedlem, udpeget fra Social- og Beskæftigelsesudvalget.

 

 

Suppleanter(udpegede medlemmer):

 

Teena Larsen

Leder Børnehaven Villa Kulla, Center for Dagtilbud og Skoler

Rikke Ærenlund

Mentor - Team Integration, Center for Job, Borgerservice og Teknologi

Kristian Sinding

Medarbejder, Helhedsplanen

Sarah Staal

Medarbejder, Helhedsplanen

   

Kit Jørgensen

Chefkonsulent, Boliger og Medborgerskab

 

 

Støtte fra Integrationsrådet

Det er muligt at ansøge Integrationsrådet om støtte til projekter, aktiviteter og arrangementer.

En ansøgning skal:

  1. Understøtter et aktivt medborgerskab for borgere med etnisk minoritetsbaggrund – herunder deltagelse i foreningslivet og i lokale demokratiske fora.
  2. Understøtter tosprogede børn og unges forudsætninger for et aktivt medborgerskab, herunder at tosprogede børn og unge klarer sig på lige fod med andre børn og unge i grundskole og ungdomsuddannelse.
  3. Skaber dialog mellem borgere på tværs af herkomst og religion.

Søg om støtte fra Integrationsrådet

Deadlines

Integrationsrådet behandler løbende ansøgninger. Der er deadline to uger før mødet. Se mødedatoer under mødeplan.

 

Mødeplan for Integrationsrådet

Mødeplan for Integrationsrådet. Møderne er ikke offentlige tilgængelige.

 
 

Tirsdag d. 22. oktober 2019

kl. 17.30-19:30

Integrationsrådsmøde

Politiker Web

Du kan læse dagsordner og referater fra Integrationsrådet på Politiker Web

Gå til PolitikerWeb

Integrationsrådet

E-mail: integrationsraadet@helsingor.dk