Støtte fra Integrationsrådet

Det er muligt at ansøge Integrationsrådet om støtte til projekter, aktiviteter og arrangementer.

En ansøgning skal:

  1. Understøtter et aktivt medborgerskab for borgere med etnisk minoritetsbaggrund – herunder deltagelse i foreningslivet og i lokale demokratiske fora.

  2. Understøtter tosprogede børn og unges forudsætninger for et aktivt medborgerskab, herunder at tosprogede børn og unge klarer sig på lige fod med andre børn og unge i grundskole og ungdomsuddannelse.

  3. Skaber dialog mellem borgere på tværs af herkomst og religion

Hent ansøgningsskema til Integrationsrådet

Ansøgninger indsendes til Integrationsrådet, integrationsraadet@helsingor.dk

Integrationsrådet behandler løbende ansøgninger.
Deadlines i 2015 er to uger før mødet. Se mødedatoer under mødeplan

 Integrationsrådet

E-mail: integrationsraadet@helsingor.dk