Lokalt Naturråd

Det lokale naturråd for Nordsjælland har rådgivet kommunerne om, hvilke naturområder der kan indgå i et kommende Grønt Danmarkskort

I forbindelse med udpegningen af Grønt Danmarkskort – som vil indgå i den kommende kommuneplan - blev der i januar 2018 oprettet et lokalt, men tværkommunalt, naturråd for Nordsjælland.

Naturrådets opgave var at bistå kommunerne med anbefalinger til retningslinjer og udpegninger til Grønt Danmarkskort. Rådet har i juli 2018 afsluttet sit arbejde med en rapport.

Læs det lokale naturråd for Nordsjællands rapport med anbefalinger til Grønt Danmarkskort

Naturrådets rapport indeholder bl.a. anbefalinger om frivillighed og bred inddragelse ved projektgennemførelse samt 15 konkrete områdeudpegninger i Helsingør Kommune.

Baggrund

Kommunalbestyrelserne skal i kommuneplanrevisionen planlægge for Grønt Danmarkskort. Grønt Danmarkskort skal tjene som værktøj til en prioriteret naturindsats for naturværdier og biodiversitet. 

For at bistå kommunerne i deres udpegninger er der ved en bekendtgørelse på landsplan oprettet 20 lokale naturråd – med arbejdsperiode fra 15. januar til 15. juli 2018. 

Rådene har ud fra deres lokale viden og som resultat af deres drøftelser skullet rådgive kommunerne i, hvilke naturområder, der med fordel kan indarbejdes i Grønt Danmarkskort og styrke naturindsatsen. 

I det lokale naturråd for Nordsjælland (kommunerne Helsingør, Fredensborg, Hillerød, Gribskov, Frederikssund og Halsnæs) har medlemmerne været sammensat af foreninger med erhvervs-, frilufts- og naturbeskyttelsesinteresser. 

Halsnæs Kommune har haft rollen som sekretariatskommune med det formelle ansvar for sekretariatsbetjeningen. De øvrige kommuner samt Naturstyrelsen har deltaget i naturrådsarbejdet som observatører.

Læs dagsordenspunkter, referater, oplæg m.m. på Halsnæs Kommunes hjemmeside

Har du spørgsmål vedrørende Naturråd Nordsjælland, kan du henvende dig til Center for By, Land og Vand.

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk