Naturgruppen

Naturgruppen er Helsingør Kommunes grønne råd.

Læs dagsordener og referater

Der er fire møder i Naturgruppen hvert år, så vidt muligt den sidste torsdag i februar, maj, september og november.

Medlemmer:

• Helle Øelund (Danmarks Naturfredningsforening, Helsingør)
• Ebbe Kanneworff (Danmarks Naturfredningsforening, Helsingør)
• Jens Bjerregaard Christensen (Naturstyrelsen Sjælland)
• Jørgen Hansen (Dansk Ornitologisk Forening, DOF Nordsjælland)
• Mogens Aarsleff Hansen (Lokal Agenda 21 forening, Helsingør)
• Poul Erik Pedersen (Friluftsrådet, Nordsjælland)
• Søren Hansen (Nordsjællands Landboforening)
• Ebbe Nielsen (Dansk Jægerforbund, Tikøb Jagtforening)
• Bente Nielsen (Dansk Vandrelaug, Nordsjælland)
• Johannes Hecht-Nielsen (Formand for Udvalget for Miljø, Teknik og Klima, formand for Naturgruppen)
• Annemarie Westh Jepsen (Center for By, Land og Vand)
• Nikolaj Brejl (Center for By, Land og Vand)
• Laura Albech Ibsen (Center for By, Land og Vand)
• Anne-Marie Møldrup (Center for By, Land og Vand, sekretær for Naturgruppen)

Kontaktperson til Naturgruppen: Anne-Marie Møldrup, Center for By, Land og Vand, amo55@helsingor.dk , telefon 49 28 25 04.

 Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk