Naturgruppen

Naturgruppen er Helsingør Kommunes grønne råd

Der er fire møder i Naturgruppen hvert år, så vidt muligt den sidste torsdag i februar, maj, september og november.

Medlemmer:

 • Helle Øelund (Danmarks Naturfredningsforening, Helsingør)
 • Ebbe Kanneworff (Danmarks Naturfredningsforening, Helsingør)
 • Jens Bjerregaard Christensen (Naturstyrelsen Sjælland)
 • Jørgen Hansen (Dansk Ornitologisk Forening, DOF Nordsjælland)
 • Mogens Aarsleff Hansen (Lokal Agenda 21 forening, Helsingør)
 • Poul Erik Pedersen (Friluftsrådet, Nordsjælland)
 • Jakob Olsen (Nordsjællands Landboforening)
 • Ebbe Nielsen (Dansk Jægerforbund, Tikøb Jagtforening)
 • Bente Nielsen (Dansk Vandrelaug, Nordsjælland)
 • Christian Holm Donatzky (Formand for Udvalget for By, Plan og Klima, formand for Naturgruppen)
 • Annemarie Westh Jepsen (Center for By, Land og Vand)
 • Nikolaj Brejl (Nordsjællands Park og Vej)
 • Morten Weile (Center for By, Land og Vand)
 • Anne Louise Busk (Center for By, Land og Vand, sekretær for Naturgruppen)

Kontaktperson til Naturgruppen: Anne Louise Busk, Center for By, Land og Vand, alb02@helsingor.dk, telefon 49 28 25 83.

 

Ændringer pga. Corona-virus
Vær opmærksom på, at dele af Helsingør Kommune ikke har normal drift pga. Corona-virus.
Ændringer pga. Corona-virus

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk