Rådet for almene boligforhold

Rådets formål er, at fremme kommunens overordnede mål og strategier på boligområdet.

Styringsdialog

Helsingør Kommunen afholder årlige styringsdialogmøder med de enkelte boligselskaber.

Styringsreformen af den almene sektor lægger op til, at samarbejde mellem kommune og boligorganisationer skal være baseret på aftaler om fælles mål og rammer. Med en tættere dialog mellem kommune og boligorganisationer åbnes der dermed for i fællesskab at formulere målsætningerne for boligområderne.

Referater fra styringsdialogmøder

Referaterne fra de seneste styringsdialogmøder mellem Helsingør Kommune og Boligselskaberne:

Boliggården

Lejerbo

boligselskabet af 1961 i Tikøb

Boligselskabet Marienlyst

UBSBolig 

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab

Stengade 72
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: kumit@helsingor.dk