Om Seniorrådet

Seniorrådet arbejder for alle ældre i kommunen. Rådet skal høres om forslag, der forelægges i fagudvalg og byråd, og som vedrører ældres vilkår.

Seniorrådet er en selvstændig, kommunal forvaltningsenhed, og er omfattet af reglerne om inhabilitet, tavshedspligt og offentlighed i forvaltningen. En borger med fast bopæl i en kommune, som er fyldt 60 år, kan stemme og er valgbar til Seniorrådet. Nogle Seniorråd har valgt at kalde sig Ældreråd - bortset fra navnet er der ingen forskel på Seniorråd og Ældreråd.

Formålet med Seniorrådets arbejde er, at:

  • medvirke til at øge medindflydelsen og medansvaret for kommunens ældre.
  • sikre, at dialogen og samarbejdet mellem de ældre og byrådet udbygges. Ældre skal have mulighed for at drøfte og følge arbejdet og udformningen af kommunens ældrepolitik.

Seniorrådet er valgt ved direkte valg efter reglerne i § 30-33 i "Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område".

Der holdes valgt til Seniorråd hvert fjerde år. Seniorrådsvalget følger samme periode som kommunal- og regionsrådsvalg. 

Det nuværende Seniorråd er valgt for perioden 2018-2021.

Forretningsorden Seniorrådet

Vedtægter Seniorrådet

Ændret drift grundet corona-virus
Vær opmærksom på at driften fortsat kan være ændret
Få overblikket over ændringer