Udsatterådet

Udsatterådet er et lokalt talerør for borgere i udsatte positioner i Helsingør Kommune, og er et rådgivende organ for det politiske niveau.

Mødedatoer og referater

Læs referater fra Udsatterådsmøder

Møder i 2020

  • 26. juni
  • 4. september
  • 4. december

Medlemmer

Tre ledere af lokale sociale tilbud
Seks brugerrepræsentanter
To politikere

Udsatterådet beskæftiger sig med de mest udsatte gruppers lokale forhold. De mest udsatte grupper er i denne sammenhæng borgere med alkohol- og stofmisbrug, sindslidelse, borgere i hjemløshed eller prostitution eller andre, der, på grund af alvorlige problemer, befinder sig i udkanten af eller uden for det gængse fællesskab og derfor ofte bliver overset. Udsatterådet mødes fire gange årligt.

Se Rådet for Socialt Udsattes video om lokale udsatteråd.

Udsatterådets formål

  • Indsamle viden om lokale udsattes problemer og særlige sociale- og sundhedsmæssige behov.
  • Formidle viden om lokale udsattes problemer og særlige sociale- og sundhedsmæssige behov.
  • Anbefale sociale og sundhedsmæssige initiativer i forhold til udsatte borgere.

Udsatterådet behandler ikke konkrete personsager eller klager.

Forretningsorden for Udsatterådet

Kontaktperson: Gry Espe Bak, Center for Særlig Social Indsats. 

Center for Særlig Social Indsats

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: ssi@helsingor.dk (ingen personfølsomme oplysninger)