Arkitekturpolitiske mål

Helsingør Kommune har en række arkitekturpolitiske mål for bykernen:

  • At fastholde helheden i den historiske bykerne.
  • At skabe bedre sammenhæng mellem byen og havnen.
  • At stille høje krav ved indpasning af nybyggeri.
  • At styrke bymidtens grønne elementer.
  • At fortsætte dialogen med bygnings- og butiksejere om facadeudformning og skiltning.
  • At styrke indsatsen i det offentlige byrum med kvalitet i belægninger, beplantning og byinventar.
  • At forbedre oplevelsen af ankomsten til bykernen.

Læs de arkitekturpolitiske mål

Ændret drift grundet corona-virus
Vær opmærksom på at driften fortsat kan være ændret
Få overblikket over ændringer

Helsingør ByLAB

Sct. Anna Gade 5C
3000 Helsingør
Tlf. 49 28 28 28
Mail: bylab@helsingor.dk