Bosætnings- og boligpolitik

Byrådet vedtog i august 2019 Helsingør Kommunes Bosætnings- og boligpolitik.

Politikken skal give klarhed for kommunens nuværende og kommende borgere om, hvad vi betragter som vigtige elementer og kvaliteter i en god by- og boligudvikling, og hvordan vi ønsker at understøtte bosætningen.

Læs Bosætnings- og boligpolitikken her

Bosætnings- og boligpolitikken skal sikre:

  • Variation i boligtyper og -størrelser, både i eksisterende og fremtidigt byggeri
  • Attraktive boliger til de målgrupper vi gerne vil tiltrække og fastholde
  • At omdannelsesområder i byerne udnyttes bedst muligt og skaber byliv
  • At de forskellige lokalområders eksisterende kvaliteter fremhæves og udvikles

 Læs mere om byudviklingen i Helsingør Kommune

 

Helsingør ByLAB

Sct. Anna Gade 5C
3000 Helsingør
Tlf. 49 28 28 28
Mail: bylab@helsingor.dk