Erhvervs- og vækstpolitik

Helsingør Kommune skal sikre de bedst mulige betingelser for erhvervslivet og arbejde for, at erhvervslivet udvikles med udgangspunkt i kommunens styrker og placering i Greater Copenhagen.

Helsingør Kommune vil gerne fremstå som et attraktivt sted at drive virksomhed - det kan kun ske gennem tæt dialog med det lokale erhvervsliv.

Med Erhvervs- og Vækstpolitikken sætter Byrådet pejlemærkerne for det erhvervspolitiske område. Politikken er blevet til i et tæt samarbejde med erhvervslivet.

Læs Erhvervs- og Vækstpolitikken

For at realisere Erhvervs- og Vækstpolitikken er der udarbejdet en handleplan. Handleplanen beskriver de konkrete handlinger, der sættes i gang i forlængelse af Erhvervs- og Vækstpolitikken.

Læs handleplanen for Erhvervs- og Vækstpolitikken

 

Ændringer pga. Corona-virus
Vær opmærksom på, at dele af Helsingør Kommune ikke har normal drift pga. Corona-virus.
Ændringer pga. Corona-virus

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: kepo@helsingor.dk