Politik for borgerinddragelse

Helsingør Kommune vil være en bæredygtig kommune, hvor vi skaber de bedste rammer for, at vi kan leve og udleve det liv, vi ønsker … sammen.

Sådan lyder visionen for Helsingør Kommune. Kommunen skal ikke skabe
rammerne for borgerne, men sammen med borgerne. Borgerinddragelse er derfor et vigtigt omdrejningspunkt for at realisere visionen og styrke det repræsentative demokrati.

Politikken sætter retning for, hvordan Helsingør Kommune ønsker at inddrage borgerne i kommunens udvikling. Politikken giver ikke et svar på i hvilke konkrete situationer, der skal være borgerinddragelse. I stedet er politikkens formål at sikre, at der løbende tages stilling til inddragelse af borgere, virksomheder, foreninger og andre interesserede, når beslutninger skal blive til virkelighed.

I samme ånd er denne politik for borgerinddragelse også i høj grad blevet formuleret af borgere i et såkaldt §17 stk. 4 udvalg. Det vil sige et midlertidigt udvalg nedsat af kommunalbestyrelsen, hvor ønsket har været at inddrage borgere med interesse og viden om borgerinddragelse.

Læs Politik for borgerinddragelse

Læs Metode- og idékatalog for Politik for borgerinddragelse