Beredskabsplaner på børneområdet

Beredskabsplaner til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge.

Beredskabsplan fra Center for dagtilbud og Skoler

Beredskabsplan fra Center for Børn, Unge og Familier

Bemærk beredskabsplanerne er til medarbejdere i Helsingør Kommune. Helsingør Kommune er forpligtiget til at offentliggøre planerne.