Biodiversitetsplan

Helsingør Kommune vil gøre en ekstra indsats for naturen for at få højere biodiversitet. Der er en stærk tilbagegang af arter, og nogle af de arter, der tidligere var almindelige, er nu sjældne både i Danmark og på verdensplan. Måske har du selv bemærket, at der er færre insekter på forruden efter en køretur end tidligere? Vores biodiversitetsplan skal blandt andet være med til at sikre sjældne arters overlevelse, så de kommende generationer også kan få glæde af en mangfoldig natur.

Planen bruges som et arbejdsredskab for medarbejdere i Center for By, Land og Vand, men alle borgere, foreninger og drifts- og forsyningsselskaber kan finde inspiration til hvordan man kan styrke biodiversiteten i naturområder, haver, vejrabatter, andre grønne arealer mv.

Du kan læse om den generelle nedgang i biodiversitet, nogle af årsagerne til nedgangen, hvorfor og hvordan vi bruger naturpleje, lovgivning på naturområdet, nogle af de værdifulde kommunale og private arealer i Helsingør Kommune, vores indsatser og hvad du selv kan gøre. 

Læs Helsingør Kommunes Biodiversitetsplan

Ændringer pga. Corona-virus
Vær opmærksom på, at dele af Helsingør Kommune ikke har normal drift pga. Corona-virus.
Ændringer pga. Corona-virus

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk