Klimatilpasningsplan

Klimatilpasningsplanen beskæftiger sig primært med de udfordringer, der er forbundet med øgede vandmængder, dvs. oversvømmelser som følge af ekstremregn og stigninger i havvandstanden. Helsingør Kommune arbejder sideløbende med en række andre klimaindsatser, der bl.a. drejer sig om reduktion af CO2. Disse indsatser kan du læse mere om i Helsingør Kommunes Klimaplan (2009).

Hent Klimatilpasningsplanen, vedtaget af Byrådet 26. maj 2014

I Klar til klimakamp (Helsingør Kommune, 2017) kan du finde inspiration til, hvordan du som grundejer ruster dig til et klima med mere vind, voldsommere regnskyl og stigende vandstand i havene. Bliv klogere på blandt andet lokal afledning af regnvand (LAR) og lokal udnyttelse af regnvand (LUR). Det kan gavne både kloaksystemet og miljøet på din grund. 


Kommuneplan

For en periode på 12 år fastlægger kommuneplanen de overordnede mål og retningslinjer for Helsingør Kommune.

Kommuneplan 2013

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk