Tilgængelighedsplan for byrum og naturområder

Tilgængelighedsplan for byrum og naturområder indeholder en handleplan for kommunens fremadrettede arbejde med tilgængelighed. Handleplanen forløber over perioden 2016-2019, hvor der årligt er afsat 250.000 kr. til arbejdet med tilgængelighed.

Læs Tilgængelighedsplan for byrum og naturområder (pdf-fil)

Dialoggruppe for tilgængelighed

Tilgængelighedsplanen er udarbejdet af Center for By, Land og Vand i samarbejde med en følgegruppe bestående af repræsentanter fra Danske Handicaporganisationer, Seniorrådet og Dansk Fodgænger Forbund. Helsingør Kommune og følgegruppen samarbejder i en dialoggruppe, der mødes 1-2 gang årligt for at drøfte tilgængelighedstiltag og løsningsmuligheder. Har du input eller spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Helsingør Kommune, Center for By, Land og Vand.

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk