Ny Turismepolitik på vej

Helsingør Kommune har en ny Turismepolitik på vej, som skal sikre en bæredygtig turismeudvikling de kommende år.

Potentialet i turismen i Helsingør kommune er langt fra indfriet. Turismen i Helsingør kommune fylder relativt meget, og årligt benyttes fx Kulturhavn Kronborg af ca. 2 mio. besøgende årligt. Dertil kommer alle de gæster, der tager til Hornbæk eller en tur ud i Nationalpark Kongernes Nordsjælland. Tilsammen bruger de mange turister ca. 1,9 mia. kr. i kommunen.

De mange besøgende udefra har derfor stor betydning for kommunens museer, hoteller, detailhandel, restauranter, cafeer og spillesteder, hvor der årligt er ca. 2.000 beskæftiget inden for turismen.

Helsingør Kommune har, på trods af de flotte tal, en ambitiøs strategi for området, hvor målet er en fortsat vækst og endnu flere besøgende. Dette skal bl.a. nås gennem udviklingen af et attraktivt oplevelsesprogram med rødder i vores fælles kulturhistorie.

Ny Turismepolitik på vej fra 2020

En ny Turismepolitik er på trapperne og erstatter den tidligere Turismestrategi og handleplan, som gælder til 2020. Den nye turismepolitik skal sikre en bæredygtig turismeudvikling i kommunen og sørge for, at udviklingen sker i samspil med, og med respekt for, vores lokalmiljøer og kultur.

Turismepolitikken skal supplere Kulturpolitikken og Erhvervs- og Vækstpolitikken som kommunens strategiske udgangspunkt for turismeindsatsen.

VisitNordsjælland-samarbejdet

Helsingør Kommune har sammen med fire andre Nordsjællandske Kommuner oprettet en fælles turistorganisation, VisitNordsjælland. Her yder kommunen bidrag til VisitNordsjælland og er repræsenteret i bestyrelsen i organisationen.

VisitNordsjællands rolle på tværs af de fem kommuner er primært at udvikle og markedsføre én samlet destination med henblik på at tiltrække flere turister fra Danmark og udvalgte nær-og fjernmarkeder. Dette sker i en tæt dialog med de fem ejerkommuner.

Læs Turismestrategi-og Handleplan

VisitNordsjælland

Læs mere om fem-kommuners-samarbejdet og VisitNordsjællands strategi for Kongernes Nordsjælland de kommende år.

 

Camp Vino - netværk for turismeaktører

VisitNordsjælland knytter de nordsjællandske turismeaktører tættere sammen på indsatsen om turismeudviklingen af Kongernes Nordsjælland. 

Camp Vino

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab

Stengade 72
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: kumit@helsingor.dk