Turismestrategi og handleplan 2020

Helsingør Kommunes Turismestrategi og handleplan 2020 sætter rammerne for et bredt turismesamarbejde.

Potentialet i turismen i Helsingør Kommune er langt fra indfriet. Turismen i Helsingør Kommune fylder relativt meget. Årligt kommer der over 2,1 mio. turister, som tilsammen bruger 1,6 mia. kr. i Helsingør Kommune. De mange besøgende udefra kommer kommunens museer, hoteller, detailhandel, restauranter, cafeer og spillesteder til gode. Særligt har kommunen på hele det kulturelle felt både et større antal besøgende og større investeringer end kommunens størrelse og befolkningsgrundlag tilsiger.

Helsingør Kommune har, på trods af de flotte tal, en ambitiøs strategi for området, hvor målet er en fortsat vækst og endnu flere besøgende. Dette skal bl.a. nås gennem udviklingen af et attraktivt oplevelsesprogram med rødder i vores fælles kulturhistorie.

Turismestrategi og handleplan samt delvis Kulturpolitikken og Erhvervs- og Vækstpolitikken er kommunens strategiske udgangspunkt for turismeindsatsen. Kommunens rolle er primært at skabe rammer for en fortsat vækst i turismen og understøtte turisme- og oplevelseserhvervet i kommunen.

VisitNordsjælland-samarbejdet

Helsingør Kommune har sammen med fire andre Nordsjællandske Kommuner oprettet en fælles turistorganisation, VisitNordsjælland. Her yder kommunen bidrag til VisitNordsjælland og er repræsenteret i bestyrelsen i organisationen.
VisitNordsjællands rolle på tværs af de fem kommuner er primært at udvikle og markedsføre én samlet destination med henblik på at tiltrække flere turister fra Danmark og udvalgte nær-og fjernmarkeder. Dette sker i en tæt dialog med de fem ejerkommuner.

Turismestrategi og handleplan

Camp Vino - netværk for turismeaktører

VisitNordsjælland knytter de nordsjællandske turismeaktører tættere sammen på indsatsen om turismeudviklingen af Kongernes Nordsjælland. 

Camp Vino

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab

Stengade 72
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: kumit@helsingor.dk