Den fælles vej mod visionens mål

"Vores Vej" samler kommunens politikker og fortæller, hvordan Helsingør Kommune vil indfri visionen.

Vores mål er klart. Med vision 2020 udstikkes retningen for kommunens arbejde. Visionen formulerer vores eksistensberettigelse, og det vi søger at opnå i kommunen frem mod 2020.

Visionsformuleringerne tager både højde for, hvem vi er, hvor vi har særlige styrker, hvilke udfordringer vi står overfor, samt hvad der særligt skal kendetegne kommunen i fremtiden.

Rejsen derhen skal også være tydelig. "Vores vej" beskriver derfor i direkte forlængelse af Vision 2020, hvordan vi gennem de borgerrettede politikker vil indfri visionen.

Politikker på alle arbejdsområder

Det er politikker på alle arbejdsområder, uanset om der er fokus på børn, ældre, sundhed, miljø eller andet.

"Vores vej" samler alle borgerrettede politikker i Helsingør Kommune, så det bliver helt håndgribeligt for borgere, medarbejdere og andre interesserede, hvilke bidrag hvert enkelt område leverer for at bringe kommunen tættere på målet.

Læs overblikket over politikerne i Helsingør Kommune

Herunder har vi samlet alle Helsingør Kommunes politikker - god fornøjelse med læsningen:

Center for Erhverv, Politik og Organisation

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: epo@helsingor.dk