Arkitekturpolitiske mål

Helsingør Kommune har en række arkitekturpolitiske mål for bykernen:

  • At fastholde helheden i den historiske bykerne
  • At skabe bedre sammenhæng mellem byen og havnen
  • At stille høje krav ved indpasning af nybyggeri
  • At styrke bymidtens grønne elementer
  • At fortsætte dialogen med bygnings- og butiksejere om facadeudformning og skiltning
  • At styrke indsatsen i det offentlige byrum med kvalitet i belægninger, beplantning og byinventar
  • At forbedre oplevelsen af ankomsten til bykernen.

Læs de arkitekturpolitiske mål