Erhvervs- og vækstpolitik

Helsingør Kommune skal sikre de bedst mulige betingelser for erhvervslivet og arbejde for, at erhvervslivet udvikles med udgangspunkt i kommunens styrker og placering i Greater Copenhagen.

Helsingør Kommune vil gerne fremstå som et attraktivt sted at drive virksomhed - det kan kun ske gennem tæt dialog med det lokale erhvervsliv.

Med den nye Erhvervs- og Vækstpolitik sætter Byrådet pejlemærkerne for det erhvervspolitiske område. Politikken er blevet til i et tæt samarbejde med erhvervslivet.

Læs erhvervs- og vækstpolitikken

For at realisere erhvervs- og vækstpolitikken er der udarbejdet en handleplan. Handleplanen beskriver de konkrete handlinger, der sættes i gang i forlængelse af erhvervs- og vækstpolitikken.

Læs handleplanen for erhvervs- og vækstpolitikken