Klimapolitik

Helsingør Kommune vil bidrage til at nedbringe udledningen af klimagasser fra kommunens geografiske områder og blive en af de kommuner, som har den laveste udledning af drivhusgasser pr. borger. 

Kommunen vil bl.a. arbejde for at være CO2-neutrale senest i 2050 og at tilpasse kommunens udvikling til klimaændringerne.

Læs klimapolitikken

Læs også handleplanen for klimapolitikken