Brevstemme i eget hjem, i andre boformer eller ansøg om at flytte valgsted

Du har mulighed for at ansøge om at stemme i eget hjem, eller ansøge om at afgive din stemme på et andet valgsted på valgdagen.

Brevstemme i eget hjem
Hvis du på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan møde på valgstedet på valgdagen, kan du ansøge om at få lov til at stemme i dit hjem. Det gælder også, hvis du bor i visse boformer efter lov om social service og i almene ældreboliger m.m. efter boliglovgivningen.

Fra den 24. oktober kan du ansøge om at brevstemme i eget hjem.  Hent brevstemme blanketten. Blanketten afleveres til Borgerservice senest den 9. november 2017. 

Herefter vil du blive kontaktet af Borgerservice kort efter fristens udløb, hvor du vil få at vide, på hvilket tidspunkt Borgerservice kommer hjem til dig, så du kan afgive din stemme. Afstemningen skal ske i overværelse af to tilforordnede vælgere.

Andre boformer
Hvis du er indlagt på sygehus, opholder dig på kvindekrisecenter eller bor på plejehjem, vil du automatisk få mulighed for at stemme der, og skal derfor ikke henvende dig til Borgerservice.

Ansøgning om at flytte valgsted
Er du vælger med et handicap eller med nedsat førlighed kan du ansøge om at afgive din stemme på et andet afstemningssted i kommunen.
På hvert valgsted er der en handicapvenlig stemmeboks, der er kørestolsegnet.

Herudover bliver der i Helsingør Hallen, Gl. Hellebækvej indrettet et særskilt rum med hæve-sænkebord, ekstra belysning, og der vil være en lup lagt frem.

Når et valg er udskrevet vil der blive annonceret, hvornår og hvordan du skal ansøge. Dit nye valgsted vil fremgå af valgkortet, som du modtager ca. 5 dage før valgdagen.