Brevstemme i eget hjem, i andre boformer eller ansøg om at flytte valgsted

Du har mulighed for at ansøge om at stemme i eget hjem, eller ansøge om at afgive din stemme på et andet valgsted på valgdagen.

Brevstemme i eget hjem

Hvis du på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan møde på valgstedet på valgdagen, kan du ansøge om at få lov til at stemme i dit hjem. Det gælder også, hvis du bor i visse boformer efter lov om social service og i almene ældreboliger m.m. efter boliglovgivningen.

Du skal ansøge om at brevstemme i eget hjem.

EU-valg: Tirsdag den 14. maj kl. 18.00 er sidste frist for at ansøge kommunen om at få lov at brevstemme i hjemmet. Borgerservice har denne dag åbent til kl. 18.00 for at kunne modtage ansøgningerne.

Folketingsvalg: Fredag den 24. maj kl. 18.00 er sidste frist for at ansøge kommunen om at få lov at brevstemme i hjemmet. Borgerservice har denne dag åbent til kl. 18.00 for at kunne modtage ansøgningerne.

EU-valg: Hent ansøgningsskema om at brevstemme i hjemmet
Folketingsvalg: Hent ansøgningsskema om at brevstemme i hjemmet

Du vil blive kontaktet af Borgerservice kort efter fristens udløb, hvor du vil få at vide, på hvilket tidspunkt Borgerservice kommer hjem til dig, så du kan afgive din stemme. Afstemningen skal ske i overværelse af to tilforordnede vælgere.

Andre boformer
Hvis du er indlagt på sygehus, opholder dig på kvindekrisecenter eller bor på plejehjem, vil du automatisk få mulighed for at stemme der, og skal derfor ikke henvende dig til Borgerservice.

Ansøgning om at flytte valgsted
Hvis du er vælger med et handicap eller med nedsat førlighed kan du ansøge om at afgive din stemme på et andet valgsted i kommunen.
På hvert valgsted er der en handicapvenlig stemmeboks, der er kørestolsegnet.

Herudover bliver der i Helsingør Hallen, Gl. Hellebækvej, indrettet et særskilt rum med hæve-sænkebord, ekstra belysning, og et forstørrelsesapparat med skærm af typen CCTV, og der vil være en lup lagt frem.

EU-valg: ansøgningsskema om at flytte valgsted 
Folketingsvalg: ansøgningsskema om at flytte valgsted

EU-valg: Torsdag den 16. maj kl. 12.00 er sidste frist for at ansøge om at stemme på et andet valgsted end det, der automatisk vil fremgå af valgkortet.

Folketingsvalg: Torsdag den 28. maj kl. 12.00 er sidste frist for at ansøge om at stemme på et andet valgsted end det, der automatisk vil fremgå af valgkortet.