Brevstemme i eget hjem, i andre boformer eller ansøg om at flytte valgsted

Du har mulighed for at ansøge om at stemme i eget hjem, eller ansøge om at afgive din stemme på et andet valgsted på valgdagen.

Brevstemme i eget hjem

Hvis du på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan møde på valgstedet på valgdagen, kan du ansøge om at få lov til at stemme i dit hjem. Det gælder også, hvis du bor i visse boformer efter lov om social service og i almene ældreboliger m.m. efter boliglovgivningen.

Du skal ansøge om at brevstemme i eget hjem.

Andre boformer
Hvis du er indlagt på sygehus, opholder dig på kvindekrisecenter eller bor på plejehjem, vil du automatisk få mulighed for at stemme der, og skal derfor ikke henvende dig til Borgerservice.

Ansøgning om at flytte valgsted
Hvis du er vælger med et handicap eller med nedsat førlighed kan du ansøge om at afgive din stemme på et andet valgsted i kommunen.
På hvert valgsted er der en handicapvenlig stemmeboks, der er kørestolsegnet.

I Helsingør Hallen, Gl. Hellebækvej bliver der ved valg indrettet et særskilt rum med hæve-sænkebord, ekstra belysning, og et forstørrelsesapparat med skærm af typen CCTV, og der vil være en lup lagt frem.

Ændret drift grundet corona-virus
Vær opmærksom på at driften fortsat kan være ændret
Få overblikket over ændringer