Vigtige valgdatoer

Her kan du se en oversigt over de vigtigste datoer i forbindelse med EU-valget den 26. maj og Folketingsvalget den 5. juni 2019

EU-valg

 

Folketingsvalg

Mandag den 15. april: 
Brevstemmeafgivning kan begynde. Sidste frist for at brevstemme i Borgerservice er torsdag den 23. maj kl. 17.00.

Se åbningstider i Borgerservice

Søndag den 28. april: Du kan fra denne dag ansøge om at blive overflyttet til et andet valgsted, hvis du har behov for at benytte hjælpemidler. Sidste frist for at ansøge er torsdag den 16. maj kl. 12.00.

Søndag den 28. april: du kan fra denne dag ansøge om at stemme i eget hjem. Du kan finde ansøgningsblanketten. Sidste frist er 14. maj kl. 18.00.

Onsdag den 1. maj:  Kandidatlisterne er offentliggjort på hjemmesiden

Lørdag den 4. maj: Fra kl. 12.00 denne dag kan der hænges valgplakater op på offentlige veje og private fællesveje. Valgplakater må være på højst 0,8 m², og det er ikke nødvendigt at indhente tilladelse fra vejmyndigheden. Læs mere under valgplakater.

Søndag den 5. maj: Brevafstemning kan begynde på sygehuse, i visse boformer og boliger efter lov om social service, herunder plejehjem og ældreboliger, arresthuse mv.

Lørdag den 11. maj: Nu kan du brevstemme på Helsingør Kommunes biblioteker. Se åbningstider her: www.helsbib.dk.

Tirsdag den 14. maj kl. 18.00: Sidste frist for at ansøge kommunen om at få lov at brevstemme i hjemmet. Borgerservice har denne dag åbent til kl. 18.00 for at kunne modtage ansøgningerne.

Torsdag den 16. maj kl. 12.00: Sidste frist for, at en vælger med handicap eller nedsat førlighed kan ansøge om at stemme på et andet valgsted end det, der automatisk vil fremgå af valgkortet.

Fredag den 17. maj: St. Bededag – Borgerservice og Biblioteker holder lukket, og der er ikke mulighed for at brevstemme.

Lørdag den 18. maj: Der er åbent for at kunne brevstemme i Borgerservice kl. 10-12.

Tirsdag den 21. maj: Alle stemmeberettigede vælgere skal have modtaget deres valgkort. Modtager man ikke sit valgkort, kan man henvende sig til Borgerservice på tlf. 49 28 20 04.

Torsdag den 23. maj kl. 17.00: Sidste frist for at brevstemme på bibliotekerne.

Torsdag den 23. maj kl. 17.00: Sidste frist for at brevstemme i Borgerservice

Søndag den 26. maj: Valgdagen. Alle valgsteder holder åbent mellem kl. 9.00 og 20.00.

Torsdag den 13. juni: Der er givet mulighed for - i og med, at der er to valg så tæt på hinanden - at valgplakater først tages ned med samme frist som til Folketingsvalget, altså den 13. juni senest ved døgnets afslutning. Det gælder valgplakater, der er hængt op på offentlige veje og på private fællesveje.

Læs mere om generelle regler for valgplakater

 

 

 

 

 

Onsdag den 15. maj: 
Brevstemmeafgivning kan begynde. Sidste frist for at brevstemme i Borgerservice er lørdag den 1. juni mellem kl. 9-16.

Se åbningstider i Borgerservice

Tirsdag den 7. maj: du kan fra denne dag ansøge om at stemme i eget hjem. Du kan finde ansøgningsblanketten. Sidste frist er 24. maj kl. 18.00.

Tirsdag den 7. maj: Du kan fra denne dag ansøge om at blive overflyttet til et andet valgsted, hvis du har behov for at benytte særlige hjælpemidler. Sidste frist for at ansøge er den 28. maj kl. 12.00.

Lørdag den 11. maj: Fra kl. 12.00 denne dag kan der hænges valgplakater op på offentlige veje og private fællesveje. Valgplakater må være på højst 0,8 m², og det er ikke nødvendigt at indhente tilladelse fra vejmyndigheden. Læs mere under valgplakater.

Søndag den 5. maj: Brevafstemning kan begynde på sygehuse, i visse boformer og boliger efter lov om social service, herunder plejehjem og ældreboliger, arresthuse mv.

Lørdag den 11. maj: Nu kan du brevstemme på Helsingør Kommunes biblioteker. Se åbningstider her: www.helsbib.dk.

Fredag den 17. maj: St. Bededag – Borgerservice og Biblioteker holder lukket, og der er ikke mulighed for at brevstemme.

Lørdag den 18. maj: Der er åbent for at kunne brevstemme i Borgerservice kl. 10-12.

Fredag den 24. maj kl. 18.00: Sidste frist for at ansøge kommunen om at få lov at brevstemme i hjemmet. Borgerservice har denne dag åbent til kl. 18.00 for at kunne modtage ansøgningerne.

Tirsdag den 28. maj kl. 12.00: Sidste frist for, at en vælger med handicap eller nedsat førlighed kan ansøge om at stemme på et andet valgsted end det, der automatisk vil fremgå af valgkortet.

Onsdag den 28. maj:  Kandidatlisterne er offentliggjort på hjemmesiden

Torsdag den 30. maj, Kr. Himmelfartsdag, holder biblioteker og borgerservice lukket på.
Fredag den 31. maj. Borgerservice holder lukket

Fredag den 31. maj: Alle stemmeberettigede vælgere skal have modtaget deres valgkort. Modtager man ikke sit valgkort, kan man henvende sig til Borgerservice på tlf. 49 28 20 04.

Lørdag den 1. juni kl. 12.00: Sidste frist for at brevstemme på bibliotekerne.

Lørdag den 1. juni kl. 16.00: Sidste frist for at brevstemme i Borgerservice

Onsdag den 5. juni: Valgdagen. Alle valgsteder holder åbent mellem kl. 8.00 og 20.00.

Torsdag den 13. juni: Valgplakater skal være taget ned senest ved døgnets afslutning. Det gælder valgplakater, der er hængt op på offentlige veje og på private fællesveje.

 

 

 

Center for Erhverv, Politik og Organisation

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: epo@helsingor.dk