Digital Pladsanvisning

Du kan skrive op, udmelde og søge økonomisk fripladstilskud ved hjælp af selvbetjeningsløsningen Digital Pladsanvisning.

Når du skal skrive dit barn op til daginstitution, SFO eller klub eller melde dit barn ud, så skal du starte med at læse optagelsesreglerne.
Ved at logge på selvbetjeningsløsningen Digital Pladsanvisning får du direkte adgang til at:

  • skrive dit barn op til daginstitution, SFO eller klub
  • acceptere eller give afslag på fremsendt tilbud om plads i daginstitution
  • Udmelde dit barn fra daginstitution, SFO eller klub (1 måneds opsigelse)
  • søge om økonomisk fripladstilskud, eller stoppe økonomisk friplads tilskud
  • søge tilskud til pasning af eget barn, eller privat pasning
  • se post i postkassen og meget mere

Læs optagelsesreglerne

Digital Pladsanvisning

Der er en måneds opsigelse for daginstitution, SFO og Klub regnet fra den dag du på Digital Pladsanvisning melder dit barn ud.


Priser på daginstitution

Se oversigt over priser på daginstitutioner. 

Se priser på daginstitution
Dagtilbudsloven

Tilskuddet til pasning af eget barn ydes i henhold til Dagtilbudsloven kapitel 16 § 86.

Læs Dagtilbudsloven