Miljøgodkendelser

Bekendtgørelse om godkendelse af virksomheder fastsætter om virksomheden skal godkendes af Helsingør Kommune eller af staten.

Luk alle
Åben alle

Regeringen og Kommunernes Landsforening har aftalt servicemål for blandt andet miljøgodkendelse af virksomheder. Aftalen fastsætter den maksimale tid, der må gå med at meddele en miljøgodkendelse. Målene er: 

  • Miljøgodkendelse af mindre komplicerede virksomheder (bilag 2): 130 dage.
  • Miljøgodkendelse af mere komplicerede virksomheder (bilag 1): 200 dage.

Sagsbehandlingstiden gælder fra det tidspunkt, hvor ansøgeren har indsendt alle de oplysninger, der påhviler ansøgerne at indsende i henhold til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.

Langt de fleste at de ansøgninger, Helsingør Kommune har modtaget de sidste år har dog været så ukomplicerede, at vi har meddelt miljøgodkendelse på betydelig kortere tid.

I bekendtgørelsens bilag 1 er mere komplicerede virksomheder og virksomheder med et større forureningspotentiale. Det er virksomheder, der er omfattet af IE direktivet. Helsingør Kommune fører tilsyn med tre virksomheder på bilag 1. Dertil kommer Skibstrup Affaldscenter, som vi er godkendelsesmyndighed for. Disse virksomheder skal bruge Bedst Tilgængelig Teknik (BAT). Ingen virksomheder i Helsingør er omfattet af risikobekendtgørelsen.

I bekendtgørelsens bilag 2 er mindre komplicerede virksomheder og virksomheder med et mindre forureningspotentiale. Disse virksomheder skal oplyse lidt mindre i en ansøgning om miljøgodkendelse. I Helsingør Kommune er der ca. 30 virksomheder, der er omfattet af dette bilag.

Miljøstyrelsen har skrevet branchebilag med standardvilkår for en række af de brancher, der er omfattet af det forenklede godkendelsessystem. Standardvilkårene er repræsentative og baseret på den bedste, tilgængelige teknik for branchen. Det er de fleste virksomheder, der har standardvilkår.

Se information og vejledning om, hvordan Helsingør Kommune regulerer virksomhedernes luftforurening, støj og eventuelle udledninger af spildevand direkte til en recipient, fx i forbindelse med kap. 5 godkendelser:

Vejledninger og bekendtgørelser for regulering af virksomheders luftforurening
Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser
Spildevand
Vejledning om spildevand

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke følsomme personoplysninger.