Virksomheder og institutioner i Helsingør Kommune skal håndtere, sortere og bortskaffe deres affald i henhold til de regler, der er beskrevet i kommunens regulativ for erhvervsaffald. Erhvervsaffaldsregulativet er primært en implementering af nationale regler.

Det gældende regulativ er vedtaget juli 2023:

Link til Regulativ for Erhvervsaffald

De væsentligste ændringer i regulativet i forhold til det tidligere regulativ er blandt andet:

  • Virksomheder med små mængder genanvendeligt affald må tilmelde sig den kommunale indsamlingsordning. 
  • Opkrævningen skal ske direkte hos virksomheden, også hvis denne er lejer i en ejendom. 
  • Selvejende daginstitutioner må ikke længere benytte de kommunale indsamlingsordninger.

Center for By, Land og Vand

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke følsomme personoplysninger.