Der er brug for flere virksomheder, der vokser og udvikler sig, så der skabes vækst og nye arbejdspladser. Med InnoBooster kan Innovationsfonden investere op til 5 mio. kr. til udgifter, der kan hjælpe med at gøre din virksomheds gode ideer til virkelighed. Investeringen skal være baseret på en nyskabende idé og føre til nye vækstmuligheder eller nye arbejdsprocesser, der forbedrer virksomhedens konkurrenceevne væsentligt. InnoBooster investerer ikke i rutinemæssige tiltag, strategiudvikling, markedsføring, kommunikation mv.

InnoBooster kan investere i projekter på op til to års varighed hos:

  • Små og mellemstore virksomheder, der enten har en omsætning på 2 mio. kr. i seneste regnskabsår, eller har tiltrukket ekstern kapital på mindst 500.000 kr.
  • Iværksættere og start-up virksomheder (under 3 år gamle), som har et stærkt team til at gennemføre projektet, og allerede har lovende resultater at bygge på.

Din virksomhed søger en InnoBooster-investering ved at udarbejde og indsende en ansøgning, som præsenterer, hvad målet med innovationsforløbet er, og hvordan I vil gennemføre det. Ansøgningen består af en administrativ del (med faktuelle oplysninger og budget) og en faglig beskrivelse med information om ideen, projektet, gevinsten, teamet, faldgruberne mv. Hent alle materialer og skabeloner på innovationsfonden.dk.

Ansøgninger på mere end 500.000 kr. vil - hvis godkendt - skulle præsenteres mundtligt, og virksomheden vil i den forbindelse skulle levere supplerende information af forskellig art. Ansøgninger på under 500.000 kr. vurderes alene på baggrund af innovationsplanen. Innovationsfonden forbeholder sig dog ret til at bede om yderligere dokumentation. Innovationsfonden bestræber sig på at behandle alle ansøgninger under 500.000 kr. inden for én måned og alle ansøgninger over 500.000 kr. inden for 3 måneder. I InnoBooster medfinansierer Innovationsfonden op til 33% af virksomhedens relevante udgifter til InnoBooster-projektet. Såfremt der søges om mere end 33% i medfinansiering fra Innovationsfonden, afvises ansøgningen administrativt.

 

Luk alle
Åben alle
  • Øger mulighederne for vækst og beskæftigelse.
  • Øger mulighederne for at skabe konkurrencefordele til virksomheden.

En virksomhed, der producerer bæredygtigt plastikservice, vil gerne udvikle en kombineret bærepose og siddepude til sommerens udendørsarrangementer. Virksomheden søger derfor om tilskud til at samarbejde med en plastekspert fra universitetet, ansættelse af en produktionsingeniør samt et projekt med en gruppe designstuderende, der kan få posen til at se smart ud. Virksomheden bruger således alle tre muligheder og søger om i alt 250.000 kr. til at føre ideen ud i livet.

Sådan gør du

Ethvert InnoBooster-projekt starter med en rigtig god ide. Herefter skal I lave en ansøgning jf. retningslinjerne på www.innovationsfonden.dk. Læs mere om ordningen på www.innovationsfonden.dk eller få personlig rådgivning på tlf.: 61 90 50 05 eller e-mail: innobooster@innofond.dk

Printvenlig version

InnoBooster

 

Center for Job, Borgerservice og Teknologi

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: jbt@helsingor.dk