Med voksenlærlingeordningen kan I oprette lærlingepladser med tilskud til personer over 25 år, der er ledige, ikke-faglærte ansatte samt ansatte med forældede uddannelser (ikke brugt i 5 år). Brug ordningen til at uddanne fremtidens arbejdskraft og få samtidig en voksen medarbejder, der ofte har en del erhvervserfaring og er klar til et større ansvar fra første færd.

Voksenlærlinge, som kommer fra ledighed

Virksomheden kan få 45 kr. pr. time i tilskud i hele uddannelsesperioden:

  • Hvis voksenlærlingen er ufaglært eller har en faglært men forældet uddannelse gives tilskuddet fra første ledighedsdag. Den ledige må ikke have været ansat i virksomheden de sidste 6 måneder med mindre personen samtidig med ansættelsen har modtaget offentlig hjælp til forsørgelse.
  • Hvis den ledige har en faglært uddannelse, forudsætter tilskuddet, at den ledige har 3 måneders sammenlagt ledighed.

Voksenlærlinge, som kommer fra beskæftigelse

Virksomheden kan også få tilskud til at ansætte en ufaglært medarbejder - eller en medarbejder med forældet uddannelse (ikke brugt i 5 år) - som voksenlærling. Tilskuddet er på 30 kr. i timen, og virksomheden kan få tilskud i op til 2 år fra uddannelsens påbegyndelse. I skoleperioderne kan virksomheden få lønrefusion fra AUB (find satsen på: Virk.dk).

Der findes en række forskellige uddannelsesaftaler (se nederst), så I altid kan finde den aftaleform, der passer bedst (se højre afsnit og læs mere om aftalerne på www.uvm.dk). Voksenlærlinge tæller også med i Praktikplads-AUB ordningen, der giver tilskud til virksomheder, der uddanner elever, mens virksomheder, der ikke uddanner nok elever, skal betale et bidrag (se mere på www.virk.dk/aub).

Luk alle
Åben alle
  • Virksomheden kan tiltrække og fastholde fagligt kompetente medarbejdere ved at tilbyde dem en kompetencegivende uddannelse.
  • Virksomheden er med til at sikre et fortsat højt fagligt niveau på arbejdsmarkedet, når den uddanner voksenlærlinge.

Lønrefusion fra AUB ved skoleophold vil i 2021 være 7% højere for lærlinge i ordinære uddannelsesaftaler, kombinations- rest- og ny-mesterlæreaftaler.

Sådan gør du

Kontakt jobcentret, som kan hjælpe med at finde en voksenlærling. Kontakt den relevante erhvervsskole for at få din virksomhed godkendt som praktiksted og for at afklare, hvor lang tid den kommende voksenlærling skal være under uddannelse. Indgå en uddannelsesaftale med den pågældende.

Ansøg om tilskud til voksenlærlingens løn via selvbetjeningsløsningen på https://vitas.bm.dk (se også siden om Vitas). Få mere information på www.virk.dk/aub, hvor du også kan hente ansøgningsskema til elevrefusion.

 

Uddannelsesaftaler

Den almindelige aftale: Virksomheden ansætter og uddanner lærlingen i et fuldt uddannelsesforløb.
Kombinationsaftale: Flere virksomheder ansætter én voksenlærling og varetager sammen et helt uddannelsesforløb.
Ny mesterlære: Tilgodeser praktisk orienterede voksenlærlinge og har mere oplæring i virksomheden.
Kort uddannelsesaftale: Aftale, der gælder for ét år ad gangen.

Printvenlig version

Voksenlærling

 

 

Center for Job, Borgerservice og Teknologi

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: jbt@helsingor.dk