Arbejds- og lærlingeklausul

Accept af Arbejds- og lærlingeklausul samt underretning om brug af underleverandører

Leverandøren/tilskuds- eller støttemodtager er forpligtet til at give Helsingør Kommune underretning om klausulen accepteres. Det skal ske senest fem arbejdsdage efter kontraktens indgåelse.

Som leverandør/tilskuds- eller støttemodtager, skal du skriftlig orientere Helsingør Kommune om, hvilke underleverandører I anvender i forbindelse med opfyldelsen af kontrakter. Her vil I blive bedt om at angive navn, CVR nr. samt hvilke underleverandører, der befinder sig på arbejdspladsen, i en forud defineret periode samt hvilket arbejde, de udfører.

Udfyld Arbejds- og lærlingeklausulen

Helsingør Kommunes brug af arbejds-og lærlingeklausuler

Byrådet besluttede i december 2019, at der som bilag til alle Helsingør Kommunes kontrakter skal indgå en arbejds- og lærlingeklausul.

Helsingør Kommune har siden 2015 haft en arbejdsklausul i kontrakter, der omhandler byggeri eller levering af tjenesteydelser (ex. konsulenter, vinduespudsning, arkitekter osv.). Den er nu ajourført, således, at Udbud og Indkøb bedre kan foretage den nødvendige kontrol af, at leverandører også overholder de krav, som klausulen stiller til leverandørens lønbetaling, feriebetaling mv. til sine ansatte.

Derudover indgår der nu et afsnit omkring lærlinge. Helsingør Kommune kræver, at leverandører, som udfører opgaver for kommunen, påtager sig et ansvar for at sikre elevpladser til lærlinge – alternativt ledige.

Når du indgår aftaler med private leverandører omkring byggearbejder eller levering af tjenesteydelser er det vigtigt, at klausulen indgår som bilag.

Se Helsingør Kommunes arbejds-og lærlingeklausul

Pjece arbejds- og lærlingeklausul

Udbud og Indkøb

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: udbud@helsingor.dk