Controllerfunktion

Udbud og Indkøb vurderer graden af compliance i forhold til, om de enkelte centre og institutioner køber ind på Helsingør Kommunes indgåede aftaler.

Forudsat at disse aftaler er indgået i overensstemmelse med udbudsreglerne og kommunens indkøbspolitik.

Compliance

Compliance vedrører overholdelse af aftaler. Udbud og Indkøb ser på følgende:

  • Compliance 1:
    Bliver ydelsen indkøbt hos den leverandør, der er indgået aftale med. Controllerenheden følger løbende op på, om der bliver købt hos den leverandør, som kommunen har indgået aftale med.
  • Compliance 2:
    Købes den ydelse, der er omfattet af aftalen og til den aftalte pris. Controllerenheden holder løbende øje med, om indkøbet er omfattet af aftalen.

    Fælles for compliance 1 og 2 er, at controllerenheden følger op på, at der købes indenfor den periode, hvor aftalen gælder.
Luk alle
Åben alle

Helsingør Kommune kontrollerer løbende, om de af Helsingør Kommunes betalte priser svarer til de priser, der fremgår af de enkelte aftaler. I tilfælde af at Helsingør Kommune har betalt for høje priser, vil differencen blive krævet tilbagebetalt.

Helsingør Kommune kontrollerer løbende, om leverandørerne uretmæssigt har opkrævet ulovlige gebyrer m.m. Også disse gebyrer m.m. vil blive krævet tilbagebetalt.

Det fremgår af de enkelte aftaler, om priserne skal reguleres i løbet af aftaleperioden. I tilfælde af at reguleringen af priser er for høj i forhold til det, der er fastsat i aftalen, vil differencen blive krævet tilbagebetalt med renter.

Udbud og Indkøb

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: udbud@helsingor.dk