Bortforpagtning af landbrugsarealer

Helsingør Kommune udbyder landbrugsarealer til bortforpagtning. For alle forpagtninger gælder, at de løber fra 1. november 2022 til 30. september 2027.

Arealet skal dyrkes uden brug af pesticider, og økologiske tilbud vægtes højere end sprøjtefri. Økologisk drift vægtes med faktor 100 og sprøjtefri drift vægtes med faktor 80. Det betyder, at tilbudsprisen ganges med faktoren for den drift, man giver tilbud på. Tilbudsgiver skal således oplyse sit økologi autorisationsnummer eller vedlægge anden dokumentation for, at tilbudsgiver er økolog, hvis tilbuddet skal behandles som økologisk tilbud.

Udvælgelsen mellem de indkomne tilbud foregår efter højeste bud ud fra ovennævnte faktorberegning.

Bestil udbudsmateriale

Tilbud skal afgives på tilbudsblanket, som er vedlagt udbudsmaterialet og skal sendes til Helsingør Kommune, Center for Økonomi og Ejendomme, Stengade 59, 3000 Helsingør att. Trine Franck, og skal være Helsingør Kommune i hænde, senest den 1. juni 2022 kl. 12.00. Kontakt evt. Trine Franck på telefon: tlf. 49 28 20 62.

Nærmere oplysninger om arealerne kan fås hos Nikolaj Brejl, tlf. 61 88 42 53, Nordsjællands Park og Vej eller pr. mail nbr56@nspv.dk

Helsingør Kommune forbeholder sig ret til frit at vælge mellem de indkomne tilbud og eventuelt forkaste dem alle.

Følgende landbrugsarealer udbydes til bortforpagtning:

  • Nr. 5BC m.fl. Nygård, Hellebæk, beliggende Hellebækvej 47, ca. 12,2 ha.
  • Del af matr.nr. 3N og 4S Nyrup By, Mørdrup, ”Sindshvile”, beliggende Kongevejen 425A, ca. 14,3 ha.
  • Nr. 2BD Saunte By, Hornbæk, beliggende Sandagerhusvej 141, ca.10,8 ha.
  • Nr. 1A Munkegårde, Tikøb, beliggende Reerstrupvej 2B, ca. 5,5 ha.
  • Nr. 4DS Rørtang By, Tikøb, beliggende syd for Ørnholmvej mod Kongevejen, ca. 2,8 ha.
  • Nr. 8DD Mørdrup By, Mørdrup, beliggende mellem motorvejen og Kongevejen, ca. 2,5 ha.

Center for Økonomi og Ejendomme

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: oee@helsingor.dk