Salg af erhvervsejendom Ellehammersvej 6B, 3000 Helsingør

Grundarealet udgør 1.754 m2 med et bebygget erhvervsareal på 582 m2.

Ejendommen er hidtil benyttet som lager.

Erhvervsejendommen er omfattet af lokalplan 1.073 og ligger i delområde 4. Dette område må anvendes til produktions- og værkstedsvirksomhed, herunder lager, service, showroom og forretningsvirksomhed og en enkelt bolig (bestyrer, portner og lignende) i tilknytning til den pågældende virksomhed. Detailsalg må kun ske af virksomhedens egne produkter og naturligt tilbehør hertil og have et begrænset omfang. Salgslokale og showroom må max. udgøre 10 % af virksomhedens bygningsareal og max. 50 m2. Boligarealer skal være integreret i erhvervsbygningen.

Ifølge lokalplanen må der max. bygges på 40 % af grundarealet.

Erhvervsejendommen udbydes til salg i henhold til Indenrigs- og Boligministeriets bekendtgørelse nr. 396 af 3. marts 2021 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

  • Ejendommen sælges til højstbydende og udbydes med en vejledende prisidé på 3.000.000 kr.
  • Købstilbuddet skal være skriftligt og angive et fast beløb.
  • Tilbuddet kan være både højere, lavere eller svarende til den vejledende prisidé.
  • Budgiver skal sammen med sit købstilbud også indlevere en skriftlig redegørelse for, hvordan budgiver vil bidrage til at tilvejebringe en hensigtsmæssig trafikal løsning, der sikrer vejadgang til Klostermosevej 102, 3000 Helsingør.
  • Sælger kan frit vælge mellem de indkomne tilbud eller forkaste dem alle.
  • Købstilbud afleveres i en lukket kuvert mærket ”fortroligt” og ”Ellehammersvej 6 B” senest den 8. marts 2023, kl. 12 i receptionen på Helsingør Kommunes Rådhus, att. Mie Puck Holler.
  • Købstilbud skal afgives på den købsaftale, som Nordicals Nordsjælland A/S har udarbejdet til salget.

Åbn matrikelkort for ejendommen

Kontaktoplysninger

Rekvirering af salgsmaterialet eller spørgsmål til udbuddet skal rettes til Nordicals Nordsjælland A/S på tlf. 70 23 00 47. Sagsnummer 12-8534.

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: kepo@helsingor.dk