Arealet er ca. 25.000 m2 og er en udstykning fra matr.nr. 67d og 67e, Helsingør Overdrev, som er beliggende på Gurrevej 197 og Gurrevej 193D, 3000 Helsingør.

Arealet er omfattet af lokalplan 1.73 og må benyttes til entreprenør- og oplagsvirksomhed, lettere produktions- og værkstedsvirksomhed, herunder lager, service, showroom og forretningsvirksomhed og en enkelt bolig (bestyrer, portner o.lign.) i tilknytning til den på gældende virksomhed. En del af arealet må i henhold til lokalplanen alene anvendes til offentligt grønt område.

Det bebyggede areal må max. udgøre 40 % af grundarealet, og bebyggelsesprocenten beregnes for arealet som helhed.

Arealet udbydes til salg i henhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Helsingør Kommune igangsætter udbudsprocessen, såfremt der er konkret interesse for arealet. Den samlede udbudsproces udgør forventeligt tre måneder.

  • Arealet sælges til højestbydende og udbydes med en vejledende prisidé på 300 kr. kontant inklusiv moms pr. m².
  • Købstilbuddet skal være skriftligt og angive et fast beløb.
  • Købstilbuddet kan være både højere, lavere eller svarende til den vejledende prisidé.
  • Sælger kan frit vælge mellem de indkomne tilbud eller forkaste dem alle.
  • Købstilbud skal afgives på den til salget udfærdigede tilbudsblanket.

Interesse for arealet eller spørgsmål til salget kan rettes til Helsingør Kommune, Julie Colstrup,  tlf.: 25 31 25 99 eller Jeppe Buhl Rasmussen, tlf.: 25 31 20 60.

Matrikelkort for Støberivej

Udstykningsforslag

Rekvirering af salgsmaterialet og henvendelse om udbuddet kan rettes til Helsingør Kommune, Julie Colstrup,  tlf.: 25 31 25 99 eller Jeppe Buhl Rasmussen, tlf.: 25 31 20 60.

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: kepo@helsingor.dk