;

Tilladelser og bevillinger

Virksomheder, der ønsker at servere stærke drikkevarer, herunder øl og vin, skal have en alkoholbevilling.

Læs mere

Gademanualen er en opsamling og opdatering af tidligere regulativer for råden over offentlige vejarealer og er gældende for hele kommunen.

Læs mere

Ved ethvert indgreb i belægningen/overfladen på et offentligt areal kræves det, at der forinden er indhentet gravetilladelse hos Helsingør Kommune.

Læs mere

Ønsker du at opstille stilladser, container, lifte, skurvogne m.m. på fortove og kørebaner i Helsingør Kommune, så skal du søge tilladelse.

Læs mere

I Helsingør Kommune er det generelt gratis at benytte offentligt vejareal til udendørsservering foran den enkelte virksomheds facade, jf. gældende regler.

Læs mere

I Helsingør Kommune er det gratis at benytte udstillingsarealet ud for egen forretnings facade jf. gældende regler.

Læs mere