LAD JOBCENTRET HJÆLPE MED AT FINDE NYE MEDARBEJDERE


Jobcentret kan altid hjælpe din virksomhed med at finde nye medarbejdere. Fx kan jobcentret udvælge jobsøgere fra cv-banken på jobag.jobnet.dk og sende cv'er for de bedste kandidater til virksomheden - se også faktaarket Jobnet for arbejdsgivere. Jobcentret har kontakt med jobsøgere fra stort set alle brancher. Nogle jobsøgere har de nødvendige faglige og personlige kompetencer til at starte i job med få dages varsel. Andre jobsøgere har brug for en ekstra opfølgning for at få en god start i jobbet.

Da a-kasserne pr. 1. januar 2024 har overtaget kontaktforløbet for forsikrede ledige i de første tre måneder af ledighedsperioden, kan din virksomhed også med fordel bruge den relevante a-kasse inden for jeres branche til at hjælpe med rekrutteringen. Find link til oversigten over a-kasserne på forsiden af jobag.jobnet.dk

Brug for flere medarbejdere?

Ved større rekrutteringsopgaver (landsdækkende eller på tværs af kommunegrænser) kan virksomheden med fordel bruge Jobservice Danmark på telefon 72 20 03 50, så koordineres indsatsen (eventuelt blandt flere jobcentre), og der udsøges, screenes og tilsendes relevante kandidater inden for tre arbejdsdage1. Der er også mulighed for at afholde større rekrutteringsseancer i jobcentret med præsentation af virksomheden og samtaler med egnede kandidater.

1Virksomhedens kriterier for screening aftales med jobcentret. Det er også muligt at formalisere rekrutteringssamarbejdet i en såkaldt jobserviceaftale. Med jobserviceaftalen får virksomheden således mulighed for at skabe overblik og planlægge behovet for arbejdskraft på både kort og langt sigt. Det giver jobcentrene bedre mulighed for at imødekomme virksomhedens behov og koordinere den samlede rekrutteringsindsats.

Fordele

  • Jobcentret har adgang til jobansøgere fra alle brancher og fra hele landet.
  • Jobcentret og a-kassen har viden om arbejdsmarkedet og om jobsituationen i lokalområdet.
  • Jobcentret og a-kassen kan rådgive om alternative rekrutteringsmuligheder, fx støttet beskæftigelse.
  • Jobcentret og a-kassen kan hjælpe med at give den nye medarbejder en god start, fx via forudgående opkvalificering eller tilskud til mentor.

Eksempel

 En supermarkedskæde åbner en ny butik og kontakter i den forbindelse jobcentret for at finde det nødvendige personale til butikken. Jobcentret hjælper virksomheden med at finde egnede kandidater til hver stillingsbeskrivelse, og virksomheden indkalder de bedste til en samtale i butikken.

 

Sådan gør du

Inden du kontakter jobcentret eller Jobservice Danmark, kan du med fordel udarbejde et forslag til stillingsbeskrivelse, som indeholder:

Primære opgaver og ansvar. Krav til faglige såvel som personlige kompetencer.

Arbejdstid, tiltrædelsestidspunkt, aflønning, varighed mv. Jobservice Danmark kontaktes på tlf.: 72 20 03 50. Mere information på: https://star.dk/til-virksomheder/faa-landsdaekkende-virksomhedsservice/

 

Jobcenter Helsingør
Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
E-mail: Jobogvirksomhedsservice@helsingor.dk

Virksomhedslinje: +45 49 28 34 06